Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2022/2023 година към дата 15.07.2022 г.

КЛАС/Разширена подготовка I ЧЕ/профил/II ЧЕ/Допълнителна подготовка СВОБОДНИ МЕСТА
I клас АЕ/ИТ Училищен план-прием- ИСОДЗ, ПГУ и първи клас
IIА АЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“, Йога 2
IIБ АЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“ 1
IIВ АЕ/ИТ Английски език, Гражданско образование “Сигурност“ 0
III А ИИ/МАТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда“, Пленер 0
III Б АЕ/МАТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда“ 3
III В АЕ/МАТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда“ 2
III Г АЕ/МАТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда“ 2
IV А ИИ/МАТ Английски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“, Пленер 2
IV Б АЕ/МАТ Английски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“ 0
IV В АЕ/МАТ Английски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“ 0
IV Г АЕ/МАТ Английски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“ 0
V А МАТ Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 1
V Б РЕ/ИИ Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 1
VI А МАТ Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 3
VI Б РЕ Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 5
VI В МАТ Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 0
VIIА МАТ/РЕ Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет 0
VIIБ ИИ Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет 4
VIII А Държавен план-прием – „Софтуерни и хардуерни науки“
VIII Б Държавен план-прием – „Природни науки“
IX А „Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“ 1
IX Б „Природни науки-АЕ“ 0
X А Профил „Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“, II ЧЕ-РЕ 0
XI А Профил „Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“, II ЧЕ-НЕ 0
XII А Профил „ Хуманитарни науки-АЕ“, II ЧЕ-НЕ 6