Свободни места след трети етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „ Софтуерни и хардуерни науки – АЕ ” и в паралелка със STEM профил „Природни науки – AE“ – няма свободни места

Свободни места след трети етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки – АЕ ” 8.клас – няма свободни места.

Свободни места в паралелка със STEM профил „Природни науки – AE“ 8.клас – няма свободни места

При освобождаване на на места училищната комисия ще приема, класира и записва учениците в периода 04.08.–09.09.2022г.;

Учениците подават на място:

  • заявление до директора по образец на училището;
  • свидетелство за основно образование – оригинал

Комисията класира кандидатите в низходящ ред по бал: (2 х БЕЛ + 2 х МАТ) + (1 х ИТ + 1 хПърви ЧЕ) и записва учениците в рамките на свободните места за профил „Софтуерни и хардуерни науки“
Комисията класира кандидатите в низходящ ред по бал: ( 2 х БЕЛ + 2 х МАТ) + (1 х БЗО + 1 х ХООС) и записва учениците в рамките на свободните места за профил „Природни науки“

График на дейностите:

Вид дейност Срок
1. Прием на документи – заявление; свидетелство за основно образование 04.08. -.08.08.2022г.
2. Обявяване на класирането 05.08.2022г.
3. Записване на класираните 05.08.2021г.
4. Прием на документи – заявление; свидетелство за основно образование
08.08. – 09.09.2022 г
5. Обявяване на класирането 09.09. – 09.09.2022г
6. Записване на класираните 09.08.2022г
7. Обявяване на резултатите от записването в РУО София-град 09.09.2022 г.

РУМЯНА ПАРЦОВА  
ДИРЕКТОР НА 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков“