Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2022/2023 година към дата 12.09.2022 г.

КЛАС/Разширена подготовкаI ЧЕ/профил/II ЧЕ/Допълнителна подготовкаСВОБОДНИ МЕСТА
I ААЕ/ИТАнглийски език, Гражданско образование„Добри обноски“6
I БАЕ/ИТАнглийски език, Гражданско образование„Добри обноски“0
I ВАЕ/ИТАнглийски език, Гражданско образование„Добри обноски“1
IIААЕ/ИТАнглийски език, Гражданско образование “Сигурност“, Йога2
IIБАЕ/ИТАнглийски език, Гражданско образование “Сигурност“0
IIВАЕ/ИТАнглийски език, Гражданско образование “Сигурност“0
III АИИ/МАТАнглийски език, Гражданско образование“ Околна среда“, Пленер0
III БАЕ/МАТАнглийски език, Гражданско образование“ Околна среда“2
III ВАЕ/МАТАнглийски език, Гражданско образование“ Околна среда“2
III ГАЕ/МАТАнглийски език, Гражданско образование“ Околна среда“4
IV АИИ/МАТАнглийски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“, Пленер1
IV БАЕ/МАТАнглийски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“0
IV ВАЕ/МАТАнглийски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“0
IV ГАЕ/МАТАнглийски език, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“1
V АМАТАнглийски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети1
V БРЕ/ИИАнглийски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети0
VI АМАТАнглийски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети3
VI БРЕАнглийски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети4
VI ВМАТАнглийски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети0
VIIАМАТ/РЕАнглийски език, „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет0
VIIБИИАнглийски език, „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет5
VIII А „Софтуерни и хардуерни науки“0
VIII Б „Природни науки“1
IX А„Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“0
IX Б„Природни науки-АЕ“0
X АПрофил „Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“, II ЧЕ-РЕ0
XI АПрофил „Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“, II ЧЕ-НЕ0
XII АПрофил „ Хуманитарни науки-АЕ“, II ЧЕ-НЕ6