Четири медала за г-н Борислав Пелтеков при участието му във Форум на спортните педагози от висшите училища в България

За пореден път в курорта Лозенец се проведе Форумът на преподавателите по спорт от висшите училища в България, организиран от Департамент по спорт към СУ „Св. Климент Охридски“. През тази година участие в него взеха представители на домакините, ШУ „Епископ Константин Преславски“, МУ – Пловдив, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, УНСС и ВА „Г. С. Раковски“. Освен споделянето на добри практики и методически опит, бившите спортисти участваха в състезания по плажен волейбол, плажен тенис, тенис на корт, петанк, баскетболни умения и изпълнение на наказателни удари. Г-н Борислав Пелтеков, учител по ФВС в 68. СУ „Академик Никола Обрешков“ и хоноруван преподавател към Департамент по спорт в СУ „Св. Климент Охридски“ участва в пет от дисциплините и заслужи четири медала – сребърен в надпреварата за баскетболни умения и бронзови в състезанията по изпълнение на наказателни удари, петанк и тенис на корт. С това той за пореден път показа добрите традиции на училището, което представлява, за утвърждаване на спорта като особено важен фактор за здравословен начин на живот и възможност за позитивна изява на младежта.