14 март – “Денят на числото π. Магията на π”

На 14 март ученици от 6.а клас представиха своите знания и умения пред ученици от 5.а клас чрез изключително вълнуващ STEM урок, посветен на „Денят на числото π” , въвеждайки ги в света на числото π и неговата невероятна магия. Този урок не само ги запозна с фундаменталните аспекти на π, но и ги вдъхнови да разгърнат своите творчески възможности и да изследват света на математиката и науката.

Под ръководството на г-жа Наджи Хаджиева и г-жа Деница Богданова учениците от 6.а клас представиха редица демонстрации и проекти, които показаха как числото π се използва в различни аспекти на науката и инженерството. Техните примери вдъхновиха и мотивираха учениците от 5.а клас да се ангажират с темата и да се забавляват по време на урока. Всички се включиха в разнообразни интерактивни дейности, които им позволиха да експериментират с числото π и да разберат неговото значение в различни контексти. Тези дейности не само ги забавляваха, но и ги насърчиха да развиват аналитично мислене и проблемно решаване.

Урокът създаде възможност за обмен на знания между учениците от различни класове. Шестокласниците споделиха своите знания и опит с по-малките, което засили връзката между тях и създаде по-силно чувство за общност и сътрудничество.

STEM урокът „Денят на числото π. Магията на π“ беше не само образователен, но и вдъхновяващ за всички участници. Той подчерта важността на научното изследване и творческото мислене в процеса на учене и развитие.

Надяваме се, че учениците да продължат да се вълнуват и да изследват магията на числото π и да изграждат своите познания и умения в областта на науката и технологиите.