На 30.04.2024г., Ангелина Главева, Дария Лачева, Йоана Коритарова от
4.б клас и Мария-Магдалена Иванова, Георги Пенев и Даниел Туечки от 5.а клас с ръководители г-жа Валерия Маринова и г-жа Ася Боянова, присъстваха на представително събитие за отбелязване на Патронния празник на 163.ОУ “Черноризец Храбър“.
Учениците разгледаха изложба, посветена на опазването на природата и живота на пчелите, а след това се включиха в организирани интерактивни и забавни игри като се представиха отлично.