Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2024/2025 г. към 24.06.2024 г.