Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2024/2025 г. към 01.07.2024 г.