Свободни места по паралелки І–XІІ клас за учебната 2024/2025 година към дата 01.07.2024 г.

КЛАСЧЕ/профил/Допълнителна подготовкаСВОБОДНИ МЕСТА
I класУчилищен план-прием-ИСОДЗ
IIА
АЕ/ИТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование “Сигурност“3
IIБ
АЕ/ИТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование “Сигурност“0
IIВ
АЕ/ИТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование “Сигурност“5
III А
АЕ/ИТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование“ Околна среда“, Пленер4
III Б
АЕ/ИТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование“ Околна среда“1
III В
АЕ/ИТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование“ Околна среда“1
IV А
ИИ/МАТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“, Пленер1
IV Б
АЕ/МАТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“1
IV В
АЕ/МАТ
Английски език, Информационни технологии, Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“0
V А
АЕ – МАТ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети3
V Б
АЕ – МАТ/РЕ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети2
V В
АЕ – МАТ/ИИ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 2
VI А
АЕ – МАТ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети0
VI Б
АЕ – РЕ/МАТ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети1
VI В
АЕ – ИИ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети6
VII А
АЕ – МАТ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет0
VII Б
АЕ – РЕ/ИИ
Английски език, „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет0
VIII АДържавен план-прием – STEM профил – „Софтуерни и хардуерни науки“ – АЕ – Информационна сигурност
VIII Б Държавен план-прием – STEM профил – „Природни науки“ – АЕ – Биотехнологии и изкуствен интелект
VIII В Държавен план-прием – STEM профил – „Софтуерни и хардуерни науки“ – АЕ интензивно – Графичен и уеб дизайн
IX А STEM профил – „Софтуерни и хардуерни науки“ – АЕ – Информационна сигурност1
IX БSTEM профил – „Природни науки“ – АЕ – Биотехнологии и изкуствен интелект0
IX В STEM профил – „Софтуерни и хардуерни науки“ – АЕ интензивно – Графичен и уеб дизайн0
X АПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ – АЕ0
X Б Профил „Природни науки“ – АЕ 1
XI АПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ -АЕ1
XI Б Профил „Природни науки“ – АЕ 2
XII АПрофил „Софтуерни и хардуерни науки“ – АЕ 0