Начало на кампанията за прием в осми клас

Във връзка с началото на кампанията за прием в осми клас на 8 юли 2024 г. в електронната платформа на МОН Ви информирам, че държавният план-прием на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ е представен на училищния сайт в секция „ Прием “.

Училищната комисия е на разположение по всички въпроси на кандидатстването и записването всеки работен ден от 8.00 до 17.00 часа в стая 207.

Да си пожелаем успешна кампания!
Очакваме Ви!

РУМЯНА ПАРЦОВА
ДИРЕКТОР 68. СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”