04/09/2023

Четири медала за г-н Борислав Пелтеков при участието му във Форум на спортните педагози от висшите училища в България

За пореден път в курорта Лозенец се проведе Форумът на преподавателите по спорт от висшите училища в България, организиран от Департамент по спорт към СУ „Св. Климент Охридски“. През тази година участие в него взеха представители на домакините, ШУ „Епископ Константин Преславски“, МУ – Пловдив, ВТУ „Св. Св. Кирил и […]
30/08/2023

Синьо лято

НП „България – Образователни маршрути“, гр. Царево, 18.08.-22.08.2023г. През месец август ученици от 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ взеха участие в Национална програма „България – Образователни маршрути“, насочена към провеждането на образователни маршрути с цел активно учене и извън училище. В нея се включиха 80 ученици от начален и прогимназиален етап. […]
18/08/2023

Родителски срещи през септември

Уважаеми родители, родителските срещи ще се проведат както следва: на 12.09.2023г., вторник, 17.00 часа в класните стаи – първи клас, пети клас и подготвителна група . на 18.09.2023г., понеделник, 18.00 часа в класните стаи – осми клас на 20.09.2023г., сряда, 18.00 часа в класните стаи – втори клас, трети клас, четвърти […]
16/08/2023

Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Природни науки” – АЕ – Биотехнологии и изкуствен интелект, паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн и паралелка STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Информационна сигурност – няма свободни места

Свободни места след четвърти етап на класиране за прием в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн 8.клас – няма свободни места. Свободни места в паралелка със STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Информационна сигурност 8.клас – няма свободни места […]
10/08/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – четвърто класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, На 11.08.2023 г. и 14.08.2023 г., петък и понеделник, класираните на четвърти етап за прием в 8. клас ученици следва да се запишат в 68.СУ “Академик Никола Обрешков“ с оригиналите на свидетелствата за основно образование. Училищната комисия е […]
31/07/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – трето класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година Уважаеми родители и кандидат-гимназисти, На 01.08.2023 г. и 02.08.2023 г., вторник и сряда, класираните на трети етап за прием в 8. клас ученици следва да се запишат в 68.СУ “Академик Никола Обрешков“ с оригиналите на свидетелствата за основно образование. Училищната комисия е […]
27/07/2023

Уважаеми родители,

На основание писмо на МОН № 0522-625/ 06.07.2023г. отпада необходимостта от издаването на служебни бележки за отпускане на еднократна помощ на учениците от 1.,2.,3.,4. и 8. клас. Заявленията от родителите се подават в териториалните дирекции за социално подпомагане по местоживеене, а статусът на учениците ще се проверява по служебен път. […]
27/07/2023

Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2023/2024 година към дата 28.07.2023 г.

КЛАС   СВОБОДНИ МЕСТА I клас Училищен план-прием- ИСОДЗ, ПГУ и първи клас – АЕ/ИТ IIА АЕ/ИТ 3 IIБ АЕ/ИТ 0 IIВ АЕ/ИТ 0 IIIА АЕ/ИТ 0 IIIБ АЕ/ИТ 0 IIIВ АЕ/ИТ 0 IV А ИИ/МАТ 0 IV Б АЕ/МАТ 2 IV В АЕ/МАТ 1 IV Г АЕ/МАТ 4 V […]
21/07/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – второ класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, На 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези […]