27/07/2023

Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2023/2024 година към дата 28.07.2023 г.

КЛАС   СВОБОДНИ МЕСТА I клас Училищен план-прием- ИСОДЗ, ПГУ и първи клас – АЕ/ИТ IIА АЕ/ИТ 3 IIБ АЕ/ИТ 0 IIВ АЕ/ИТ 0 IIIА АЕ/ИТ 0 IIIБ АЕ/ИТ 0 IIIВ АЕ/ИТ 0 IV А ИИ/МАТ 0 IV Б АЕ/МАТ 2 IV В АЕ/МАТ 1 IV Г АЕ/МАТ 4 V […]
21/07/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – второ класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ, На 20.07.2023 г., 21.07.2023 г. и 24.07.2023 г., от 08,00 ч. до 18,00 ч., класираните на втори етап следва да се запишат в съответните училища с оригиналните документи. Учениците, които не се запишат, не запазват местата си. Тези […]
19/07/2023

Проект на паралелките в 5. клас за учебната 2023/2024 към 18.07.2023 г..

5.а клас - паралелка с разширено изучаване на математика за учебната 2023/2024 година 5.б клас - паралелка с разширено изучаване на руски език/математика за учебната 2023/2024 година 5.в клас - паралелка с разширено изучаване на изобразително изкуствоза учебната 2023/2024 година
19/07/2023

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г. към 18.07.2023 г.

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г.   изтегляне
12/07/2023

Прием в 8. клас за учебната 2023/2024 година – първо класиране

Прием в 8, клас за учебната 2023/2024 година УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, РУО – София-град напомня: Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://infopriem.mon.bg. Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като […]
11/07/2023

Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта” 2022/2023 година

През учебната 2022/2023 година, 68. СУ „ Акад. Никола Обрешков” кандидатства по Националната програма „ Заедно в изкуствата и спорта”. Училището получи финансиране, за да реализира:В първи модул – изкуства:Вокална група- Забавна и естрадна песен,1-4 клас, 12 ученици с двама ръководители.Във втори модул- спорт бяха финансирани три отбора: 1. Отбор […]
07/07/2023

Тържествено връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7.клас и удостоверенията за завършен първи гимназиален етап на 10.клас

Тържественото връчване на свидетелствата за завършено основно образование на учениците от 7.клас и за завършен първи гимназиален етап на 10.клас бе истински празник за училищната общност! Учениците с постигнати високи резултати ще участват в НП “България-образователни маршрути” в морски лагер, хотел “Примеа”, град Царево или спортен лагер в град Велинград, […]
05/07/2023

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г. към 30.06.2023 г.

Проект на паралелките в 1. клас за учебната 2023/2024 г.   изтегляне
30/06/2023

Здравей, очаквано лято!

На 30.юни, последният учебен ден, г-жа Румяна Парцова, директор на 68.СУ,  връчи грамоти, химикалка и значка на училището на 40 ученици от 7.-11. клас за постигнати високи резултати в образователния процес и принос към развитието на училищната общност. Наградените ученици ще участват в дейностите по НП “България-образователни маршрути” в град […]