25/05/2021

Проект по Програма „Еразъм+“ на тема „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“

Спечелен проект по Програма „Еразъм+“ на тема „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“ в партньорството на  68.СУ – София, Средно общинско училище „Riste Risteski – Ricko” – Северна Македония, Incirliova Genclik Kultur Sanat ve Gelisim Dernegi – Турция и School of Palekastro – Гърция Проектът на 68.СУ „Акад. Никола […]
08/08/2020

“Детският свят и силата на музиката” – Проект на Столична община – Социални иновации в партньорство с 68.СУ “Акад. Никола Обрешков”

21/07/2020

Проект „ Детският свят и силата на музиката“ на Столична община – Социални иновации

От м. юни 2020 г. 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ участва като партньор в проект „Детският свят и силата на музиката“ на Столична община – Социални иновации  2020 г. Проектът е насочен към работа с деца с говорни, емоционални и поведенчески проблеми, ученици с обучителни  трудности, деца със СОП, със световноизвестен музикотерапевтичен модел […]
31/01/2020

2020г. – 68. СУ “Акад. Никола Обрешков” кандидат за Иновативно училище

Учебна програма по интерактивен графичен дизайн на 5. клас – 2020/2021 учебна година Учебна програма по интерактивен графичен дизайн на 6. клас – 2021/2022 учебна година Учебна програма по интерактивен графичен дизайн на 7. клас – 2022/2023 учебна година Протокол и решение на Педагогическия съвет Становище на Обществения съвет
30/01/2020

НП “Иновации в действие” 2019

Национална програма „Иновации в действие“ Правила за изпълнение на НП „Иновации в действие“
30/01/2020

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“: Дейност 6

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране). Обща информация за проекта
15/07/2019

График по проект “Подкрепа за успех”

Седмичен график на групите по проект “Успех за утрешния ден”
08/02/2019

68. СУ “Акад. Никола Обрешков” – член на “Асоциация на Кеймбридж училищата в България”

Асоциацията на Кеймбридж училищата в България е създадена през 2005 година от издателство ПОНС България, сега КЛЕТ България, изключителен представител на Cambridge University Press като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на изучаване на английски език. Днес в Асоциацията членуват над 105 от най-добрите училища в страната. 68.СУ […]