Ръководство

Румяна Парцова Директор, III ПКС история и цивилизации
Валентина Воденска Зам.-директор по учебната дейност, начален и прогимназиален етап, V ПКС математика и информатика
Георги Киряков Зам.-директор по учебната дейност, гимназиален етап философски цикъл
Божанка Дамянова Зам.-директор, приобщаващо образование музика

Учители

Деница Димитрова учител български език и литература
Албена Новкова старши учител, V ПКС български език и литература
Красимира Иванова учител, V ПКС български език и литература
Искра Вълова старши учител, I ПКС английски език
Светлана Зъкова учител английски език
Поли Николова учител английски език
Соня Венкова главен учител, ІІ ПКС математика
Николай Харибин учител математика и информационни технологии
Десислава Костадинова учител информационни технологии
Деница Богданова учител математика и информационни технологии
инж. Наджи Хаджиева учител информационни технологии
инж. Татяна Димитрова учител технологии и предприемачество/информационни технологии
Цветомила Коева учител, IV ПКС история и цивилизации
Зоя Гушлева старши учител, V ПКС география и икономика
Лора Георгиева учител философия
Лидия Захариева учител физика и астрономия
Велислава Дянкова учител, биология и здравно образование
Людмила Петрова учител химия и опазване на околната среда
Божанка Дамянова учител, магистър по музикотерапия музика
Емилия Ценкова старши учител, V ПКС изобразително изкуство
д-р Николай Шекеров учител изобразително изкуство
Светлана Гешева старши учител, V ПКС физическо възпитание и спорт
Момчил Иванов учител физическо възпитание и спорт
Димитър Филипов учител физическо възпитание и спорт
Борислав Пелтеков учител, V ПКС физическо възпитание и спорт
Бистра Петкова старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС подготвителна група „Пинокио”
Георги Стоянов учител в начален етап 1.а клас
Венета Стойчева старши учител, начален етап, IV ПКС 1.б клас
Татяна Велева старши учител, начален етап, V ПКС 1.в клас
Славка Лазарова старши учител в начален етап, ІV ПКС 1.г клас
Алена Стоева старши учител в начален етап, ІІ ПКС 2.а клас
Зорница Янишевска старши учител, начален етап, V ПКС 2.б клас
Мария Дорохина учител в начален етап, V ПКС 2.в клас; испански език
Яна Стефанова учител в начален етап 2.г клас
Розалина Бичева старши учител в начален етап, ІІ ПКС 3.а клас
Йорданка Иванова старши учител в начален етап, ІІ ПКС 3.б клас
Зоя Михалкова старши учител в начален етап, І ПКС 3.в клас; немски език
Цветанка Тонева старши учител в начален етап, ІІ ПКС 4.а клас
Надежда Цекова старши учител в начален етап, ІІ ПКС 4.б клас
Гергана Мандарова учител в начален етап 4.в клас
Маргарита Василева старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/, V ПКС група ЦДО - 1.а клас
Валерия Маринова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 1.б клас
Велислава Дянкова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 1.в клас
Деница Димитрова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 1.г клас
Калина Александрова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 2.а клас
Татяна Воскресенска старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 2.б клас; руски език
Христина Дичева учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 2.в клас
Мими Гатева старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ресурсен учител група ЦДО - 2.г клас
Маргарита Василева учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 3.а клас
Елица Василева учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 3.б клас
Теодора Каменова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 3.в клас
Десислава Янчева учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 4.а клас
Ивелина Колова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 4.б клас
Даниела Николова учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ група ЦДО - 4.в клас
Янка Петкова логопед
Светомира Димитрова ресурсен учител/логопед
Константин Терзиев ресурсен учител
Биляна Билева училищен психолог
Сандра Лазарова училищен психолог

Класни ръководители

прогимназиален и гимназиален етап
Соня Венкова прогимназиален етап 5.а
Людмила Петрова прогимназиален етап 5.б
д-р Николай Шекеров прогимназиален етап 5.в
Светла Гешева прогимназиален етап 6.а
Татяна Димитрова прогимназиален етап 6.б
Деница Богданова прогимназиален етап 6.в
Емилия Ценкова прогимназиален етап 7.а
Зоя Гушлева прогимназиален етап 7.б
Лидия Захариева прогимназиален етап 7.в
Цветомила Коева гимназиален етап 8.а
Борислав Пелтеков гимназиален етап 9.а
Николай Харибин гимназиален етап 10.а
Красимира Иванова гимназиален етап 11.а
Албена Новкова гимназиален етап 12.а