Ръководство

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Румяна Парцова
Румяна Парцова
Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

история и цивилизации

Валентина Воденска
Валентина Воденска
Заместник-директор по учебната дейност, начален и прогиманзиален етап

математика и информатика

Георги Киряков
Георги Киряков
Заместник-директор по учебната дейност, гимназиален етап

философски цикъл

Божанка Дамянова
Божанка Дамянова
Заместник-директор по учебната дейност, приобщаващо образование

музика

Учители

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Деница Димитрова
Деница Димитрова
учител

български език и литература

Албена Новкова
Албена Новкова
старши учител, V ПКС

български език и литература

Красимира Иванова
Красимира Иванова
учител, V ПКС

български език и литература

Искра Вълова
Искра Вълова
старши учител, I ПКС

английски език

Светлана Зъкова
Светлана Зъкова
учител

английски език

Поли Николова
Поли Николова
учител

английски език

Соня Венкова
Соня Венкова
главен учител, ІІ ПКС

математика

Николай Харибин
Николай Харибин
учител

математика и информационни технологии

Десислава Костадинова
Десислава Костадинова
учител

информационни технологии

Деница Богданова
Деница Богданова
учител

математика и информационни технологии

инж. Наджи Хаджиева
инж. Наджи Хаджиева
учител

информационни технологии

инж. Татяна Димитрова
инж. Татяна Димитрова
учител

технологии и предприемачество/информационни технологии

Цветомила Коева
Цветомила Коева
учител, IV ПКС

история и цивилизации

Зоя Гушлева
Зоя Гушлева
старши учител, V ПКС

география и икономика

Лора Георгиева
Лора Георгиева
учител

философия

Лидия Захариева
Лидия Захариева
учител

физика и астрономия / математика

Велислава Дянкова
Велислава Дянкова
учител

биология и здравно образование

Людмила Петрова
Людмила Петрова
учител

химия и опазване на околната среда

Божанка Дамянова
Божанка Дамянова
учител, магистър по музикотерапия

музика

Емилия Ценкова
Емилия Ценкова
старши учител, V ПКС

изобразително изкуство

д-р Николай Шекеров
д-р Николай Шекеров
учител

изобразително изкуство

Светлана Гешева
Светлана Гешева
старши учител, V ПКС

физическо възпитание и спорт

Момчил Иванов
Момчил Иванов
учител

физическо възпитание и спорт

Димитър Филипов
Димитър Филипов
учител

физическо възпитание и спорт

Борислав Пелтеков
Борислав Пелтеков
учител, IV ПКС

физическо възпитание и спорт

Бистра Петкова
Бистра Петкова
старши учител в подготвителна група, ІІ ПКС

подготвителна група „Пинокио”

Георги Стоянов
Георги Стоянов
учител в начален етап

1.а клас

Венета Стойчева
Венета Стойчева
старши учител, начален етап, IV ПКС

1.б клас

Татяна Велева
Татяна Велева
старши учител, начален етап, V ПКС

1.в клас

Славка Лазарова
Славка Лазарова
старши учител в начален етап, ІV ПКС

1.г клас

Алена Стоева
Алена Стоева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

2.а клас

Зорница Янишевска
Зорница Янишевска
старши учител, начален етап, V ПКС

2.б клас

Мария Дорохина
Мария Дорохина
учител в начален етап, V ПКС

2.в клас; испански език

Яна Стефанова
Яна Стефанова
учител в начален етап

2.г клас

Розалина Бичева
Розалина Бичева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

3.а клас

Йорданка Иванова
Йорданка Иванова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

3.б клас

Зоя Михалкова
Зоя Михалкова
старши учител в начален етап, І ПКС

3.в клас; немски език

Цветанка Тонева
Цветанка Тонева
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

4.а клас

Надежда Цекова
Надежда Цекова
старши учител в начален етап, ІІ ПКС

4.б клас

Гергана Мандарова
Гергана Мандарова
учител в начален етап

4.в клас

Маргарита Василева
Маргарита Василева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.а клас

Валерия Маринова
Валерия Маринова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.б клас

Велислава Дянкова
Велислава Дянкова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.в клас

Деница Димитрова
Деница Димитрова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 1.г клас

Калина Александрова
Калина Александрова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.а клас

Татяна Воскресенска
Татяна Воскресенска
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.б клас; руски език

Христина Дичева
Христина Дичева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 2.в клас

Мими Гатева
Мими Гатева
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/ресурсен учител

група ЦДО - 2.г клас

Маргарита Димитрова
Маргарита Димитрова
старши учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/, V ПКС

група ЦДО - 3.а клас

Елица Василева
Елица Василева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.б клас

Теодора Каменова
Теодора Каменова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 3.в клас

Десислава Янчева
Десислава Янчева
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.а клас

Ивелина Колова
Ивелина Колова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.б клас

Даниела Николова
Даниела Николова
учител, начален етап в група с целодневна организация на учебния ден /ЦДО/

група ЦДО - 4.в клас

Янка Петкова
Янка Петкова
логопед
Светомира Димитрова
Светомира Димитрова
ресурсен учител/логопед
Константин Терзиев
Константин Терзиев
ресурсен учител
Биляна Леонова
Биляна Леонова
училищен психолог
Сандра Лазарова
Сандра Лазарова
училищен психолог

Класни ръководители

прогимназиален и гимназиален етап
Соня Венкова прогимназиален етап 5.а
Людмила Петрова прогимназиален етап 5.б
д-р Николай Шекеров прогимназиален етап 5.в
Светла Гешева прогимназиален етап 6.а
Татяна Димитрова прогимназиален етап 6.б
Деница Богданова прогимназиален етап 6.в
Емилия Ценкова прогимназиален етап 7.а
Зоя Гушлева прогимназиален етап 7.б
Лидия Захариева прогимназиален етап 7.в
Цветомила Коева гимназиален етап 8.а
Борислав Пелтеков гимназиален етап 9.а
Николай Харибин гимназиален етап 10.а
Красимира Иванова гимназиален етап 11.а
Албена Новкова гимназиален етап 12.а