Във връзка с провеждането на конкурс за извънкласни дейности по английски език за учебната 2018/2019 година, уведомявам кандидатите,че процедурата по отварянето на пликовете с конкурсната документация ще се проведе на 03.09.2018 година ,в 16:00 часа в учителската стая на училището.

Директор на 68.СУ
Румяна Парцова