Обществен съвет

  • София Лубани-Караначева - председател
  • Василка Карамфилова - представител на финансиращия орган
  • Снежанка Душкова - член
  • Виолета Христова - член
  • Николай Яцино - член
  • Радослава Петрова-Андонова - член
  • Павлина Станева - член
  • Йорданка Иванова - член
  • Милка Стоименова - член