Осми клас 2019/2020

В 8. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява държавен прием в 8. клас – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, една паралелка – 26 ученици.Профилиращи предмети:

 • Информационни технологии
 • Информатика
 • Английски език – разширено изучаване
 • IV профилиращ предмет – по избор

 • Училището разполага с два модерни компютърни кабинети, интерактивен кабинет, wi-fi мрежа, мултимедия във всички кабинети.

  Балообразуване:

 • удвоеният резултат по български език и литература, удвоеният резултат по математика от националното външно оценяване
 • и оценките по английски език и информационни технологии от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

  Профилираната подготовка се осъществява във Втория гимназиален етап/ 11.-12. клас/. Обучението по предмети, свързани с профила ще се провежда от 8.клас на Първия гимназиален етап в часовете по избираема подготовка/ разширена и допълнителна/. Ориентацията на училището е към партньорство и проектна дейност с висши училища и представители на IT- бизнеса.

  Вечният въпрос е „Какъв да стана?“.
  Избери момента, за да решиш!