Пети клас 2022/2023

В 5. КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява прием в 5. клас – три паралелки, до 26 ученици в паралелка. Формирането на паралелките ще се осъществи, съгласно заявените желания на родителите за избор на предмет по разширена подготовка /задължителни избираеми часове – 2,5 часа седмично/:

 • Математика
 • Втори чужд език - руски език (РЕ)
 • Изобразително изкуство


 • В допълнителната подготовка /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ учениците изучават "Интерактивен графичен дизайн", като иновативен предмет, по програми на екип учители по информационни технологии. Програмите за прогимназиалния етап са достъпни в раздел“ Проекти“ на училищния сайт.

  С проекта по интерактивен графичен дизайн 68. СУ придоби статут на иновативно училище през 2020г.. Иновативният процес в 68.СУ се развива активно.

  От новата учебна година всички ученици ще изучават интегративния предмет "Природа и дигитален свят" /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ създаден от екип учители иноватори.

  Изучаването на английски език като първи чужд език продължава в 5. клас , в общообразователната подготовка. Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и притежава сертификат за най-активно училище от новите членове.

  Приобщаващото образование в училището се осъществява от цялостен екип за обща и допълнителна подкрепа - ресурсни учители, психолози, логопед.

  Развитието на интересите на учениците, след тяхното проучване, отново като стратегическа цел на училището е задача на различните клубове за занимания по интереси, които организира училището с основна насока- математика и природни науки, гражданско образование, спорт, вокални умения и музикотерапия, стъклопис.

  Традиционните извънкласни дейности като продължаващо развитие на интересите на учениците имат своята голяма палитра: английски език – по сертифицираните програми и учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес, плуване, таекуондо, роботика, шах, приложни изкуства, художествена гимнастика, модерни и народни танци, футбол, баскетбол, волейбол - по избор.

  График на дейностите

  Дейност Срок
  Подаване на заявления от родителите на учениците от 4. клас до 1 юли 2022 г.
  Подаване на заявления от родители на ученици от други училища 1 юли – 15 юли 2022 г.
  Обявяване на резултатите от приема и на свободните места 16 юли 2022 г.
  Попълване на свободните места 19 юли – 14 септември 2022 г.