Подготвителна група 2020/2021

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРИЕМ

pg-01
Приемът в една подготвителна група /6/5 - годишни деца/ за учебната 2020/2021 година ще се осъществи по електронен път, чрез Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата ИСОДЗ.

Първото класиране с прием от месец септември 2020г. е на 15.05.2020г..

Обучението на децата в подготвителната група /полудневна организация/, от 08.00 до 14.00 часа по различните образователни направления, съгласно държавните образователни стандарти е обвързано с възпитанието и социализацията в училищна среда, като се осигуряват:
 • допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, с ориентация към гражданското образование, в модерна игрова обстановка;
 • условия и време за игра и почивка;
 • условия и време за закуска, по желание- обяд;
 • дейности по избор на детето;

 • При заявено желание от родителите, децата могат да участват в извънкласни дейности по английски език – по сертифицираните програми на езиков център АДВАНС, плуване, таекуондо, художествена гимнастика, модерни, народни танци и други- по избор.

  Сред традиционните дейности, осъществявани за децата в подготвителните групи са ски- училище, пролетен спортен лагер, морско училище.

  Учебна среда:

 • Модерно обзаведена учебна стая, с мултимедия и кът за почивка;
 • Сигурността в 68. СУ се гарантира от охранителна фирма, изградена система за контрол на достъпа, СОТ, външно и вътрешно видеонаблюдение;
 • Ежедневна грижа за здравето осъществяват медицинска сестра и стоматолог;
 • Училищният стол и два бюфета осигуряват здравословното хранене.
 •