Ръководство

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ „Академик Никола Обрешков”

Валентина Воденска

Заместник-директор по учебната дейност, начален и прогиманзиален етап

Георги Киряков

Заместник-директор по учебната дейност, гимназиален етап

Божанка Дамянова

Заместник-директор,по учебната дейност, приобщаващо образование