Ученически съвет

Ученически съвет

Гергана Караначева Председател - 10 "А" клас
Марио Пехливанов Зам.-председател - 9 "А" клас
Александър Григоров Зам.-председател - 9 "А" клас
Мартина Атанасова 7 "А" клас
Фабиана Иванова 7 "Б" клас
Мартин Варсанов 8 "А" клас
Наталия Трайковска 9 "А" клас
Жаклин Йорданова 10 "А" клас
Иван Иванов 10 "А" клас
Виктория Цветкова 11 "А" клас
Спас Йорданов 12 "А" клас