Родителски срещи през септември

10.09.2019г., вторник, 18.00 часа– първи клас и подготвителна група

11.09.2019г.,сряда, 18.00 часа– пети клас

18.09.2019г., сряда, 18.00 часа – втори, трети и четвърти клас

19.09.2019г., четвъртък, 18.00 часа – VI- XII клас

Уважаеми родители, очакваме ви!