Тържествено откриване на учебната година

Тържественото откриване на учебната 2019/2020 година ще се състои на 16.09.2019г. от 10:00 ч. в училищния двор, при лошо време – в Актовата зала на училището.

Учениците да се явят не по-късно от 09:30 ч.

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ“Акад. Никола Обрешков“