Екоден в “Моето училище” на 28. октомври 2019г.

На 28. октомври 2019г. в 68. СУ “Академик Никола Обрешков” ще се проведе екоден под надслов “Зелени патрули”. Ученици и учители ще се обединят около идеята за по-зелен и здравословен начин на живот. Засаждане на дръвчета и игри на двора за всички, презентации за важни екологични законодателни текстове, посещение в Института по катализ към БАН за учениците от гимназиален етап – различните активности са насочени към развиване на отговорност към околната среда. В заключителния етап ще бъдат класирани и наградени най-активните участници.

Виж програмата тук.