Грипна ваканция от 27.01.2020г. до 04.02.2020г. (вкл.)

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявена от Столичната регионална здравна инспекция грипна епидемия в област София-град, със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката, дните от 27.01.2020г. до 04.02.2020г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците от област София-град.
Запазва се графикът за провеждане на състезания и олимпиади.
Запазва се и графикът на междусрочната ваканция – 05.02.2020г.    
Организираните в деня на междусрочната ваканция екскурзии ще бъдат проведени.
Седмичното разписание за втория учебен срок ще бъде обявено на сайта на училището на 03.02.2020г.
Учениците да се явят за провеждане на учебни занятия на 06.02.2020г., според утвърденото дневно разписание.

Румяна Парцова: /п/
Директор на 68. СУ
„Акад. Никола Обрешков“