Грипна ваканция до 11-ти март включително

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявена грипна епидемия на територията на Република България, със заповед № РД01-114/ 05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването,  дните от 06.03.2020г. до 11.03.2020г. (вкл.) са обявени за неучебни дни за учениците.

Графикът за провеждане на състезания и олимпиади ще бъде променен.

Учениците да се явят за провеждане на учебни занятия на 12.03.2020г., според утвърденото дневно разписание.

Румяна Парцова: 
Директор на 68. СУ
„Акад. Никола Обрешков“