Oбучение в електронна среда – Извънредно положение

Уважаеми ученици и родители,

Във връзка с обявеното извънредно положение, с цел гарантиране на здравето и безопасността на учениците и служителите от 16.март 2020г., понеделник, 68. СУ ще осъществява обучение в електронна среда чрез дигиталната платформа на „ Школо“. Обучението ще се провежда според седмичното и дневното разписание.

Моля, родителите да контролират и да мотивират децата си за висока обучителна активност, а учениците да съдействат за използването на технологичните възможности.

Румяна Парцова: 

Директор на 68. СУ

„Акад. Никола Обрешков“