Участие на ученици в екоконкурс на район Искър

Ученици от 68.СУ “Академик Никола Обрешков” взеха участие в традиционния конкурс на район Искър, свързан с Медународните екологични дни на Земята, климата и биологичното разнообразие. Конкурсът има за цел възпитаване на грижа към природата у децата от ранна детска възраст.

В първа категория – деца от 1. до 3. клас – първо място зае Цветан Пейов от 1.а клас, второ място – Симеон Арабаджиев от 1.а клас, трето място – Андрей Пипалов от 2.в клас. Във втората категория – деца от 4. до 6. клас второ място зае Рая Максимова от 6.б клас, а трето място – Симона Аспарухова от 6.а клас.

http://raioniskar.bg/новини/2020/06/01/екоконкурсът-приключи-с-невероятен-интерес/1583