Уважаеми родители на бъдещите петокласници,

Да се поздравим с успешното завършване на 4. клас от нашите ученици, които в електронна среда постигнаха много добри и отлични резултати! Мотивацията и Вашето взаимодействие с учителите, които преподаваха с амбиция и професионализъм са в основата на успеха. Разбира се, на първо място поставям осмислената активност и усърдието на учениците в дигиталния образователен свят.

След началния етап на образование ни предстои да погледнем напред и да направим най-добрият избор. Учениците продължават обучението си в 5. клас, след избор на разширено изучаване на математика, втори чужд език/руски или немски/ или изобразително изкуство. От учебната 2020/2021 година в ще въведем иновативен учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн“ за всички петокласници, като допълнителна подготовка, обвързана с всеки от трите предмета, чрез конкретен подход през целия прогимназиален етап. Програмите, с които 68.СУ участва за придобиване на статут на иновативно училище, както и презентация можете да видите училищния сайт.

От 16.06 до 30.06.2020г. се приемат заявления от кандидати, завършили 4. клас в други училища.   

Свободни места: 
Математика – 5
Втори чужд език- руски/немски език – 9   
Изобразително изкуство – 1

РУМЯНА ПАРЦОВА: /п/
ДИРЕКТОР
68. СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”