Свободни места по класове за учебната 2020/2021 година към 06.07.2020г.

КласБрой свободни места
1.клас12
2.клас2
3.клас8
4.клас2
5.клас6
6.клас10
7.клас13
8.клас
9.клас0
10.клас6
11.клас3
12.клас13