Дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава до 27.ноември 2020г. включително. Учениците от 6. и 7. клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от петък, 13. ноември до 27.ноември 2020г.

Уважаеми ученици и родители,

Въведеното дистанционно обучение за учениците в гимназиалния етап продължава до 27.ноември 2020г. включително. Учениците от 6. и 7. клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда от петък, 13. ноември до 27.ноември 2020г. Решението е на Софийския оперативен щаб.

При повишаване на броя на заболелите, образователният процес ще преминава в електронна среда и за други класове.

За посочения период обучението ще се осъществява в платформата на „ Школо“-ВКС / виртуални класни стаи/, според установеното дневно и седмично разписание.

Румяна Парцова

Директор на 68.СУ