Виртуална разходка в Народното събрание

На 09.02.2021г учениците от 4.в клас от 68. СУ ,,Акад. Никола Обрешков,‘‘ с класен ръководител г-жа Гергана Мандарова, проведоха интерактивен урок по Човекът и обществото на тема ,, Възстановяване на българската държава. Конституция ‘‘. Темата е пряко свързана с обучението по гражданско образование в допълнителната подготовка, модул „ Гражданин, република, общество“.

С подкрепата и съдействието на госпожа Елена Каменова, отдел Човешки ресурси в НС, четвъртокласниците направиха виртуална разходка , в която се запознаха с устройството и сградите на Народното събрание.

Учениците се впечатлиха от пленарните зали, в които депутатите провеждат своите заседания, кабинетът на председателя на НС г-жа Цвета Караянчева, мраморната зала с пиано в новата сграда на Народното събрание.

Проведеният урок беше неповторим, запомнящ се и иновативен. Децата проявиха голям интерес и задаваха въпроси .

Госпожа Елена Каменова покани следващият път учениците да посетят сградата на Народното събрание.