Държавен план-прием в 8. клас за учебната 2021/2022 година

Иновативно 68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява държавен план-прием в 8. клас в две паралелки:

1. СТЕМ профил „Природни науки“, една паралелка – 26 ученици, с разширено изучаване на английски език и втори чужд език по избор НЕ или РЕ.

Профилиращи предмети:

Биология и здравно образование; Химия и опазване на околната среда; Информационни технологии; IV профилиращ предмет – по избор

2. СТЕМ профил „Софтуерни и хардуерни науки“, една паралелка – 26 ученици, с разширено изучаване на английски език и втори чужд език по избор НЕ или РЕ.

Профилиращи предмети:

Информационни технологии; Информатика; Английски език; IV профилиращ предмет – по избор

Училището разполага с модерни компютърни кабинети, интерактивен кабинет, wi-fi мрежа, мултимедия във всички класни стаи.

68.СУ изгражда STEM център по природни науки, изследвания и иновации, с който ще осигури условия за 6 режима на учене, предпоставка за формиране на култура за иновации и реализация.

Функционалното му разпределение включва:
– Зона природни науки;
– Лаборатория;
– Зона презентации;
– Зона информационни технологии;
– Зона занимания по интереси;
– Зона свободни дискусии и релакс;
– Зона подготовка за учители.

Центърът ще отвори врати за началото на новата 2021/2022 учебна година.

Очакваме Ви!

РУМЯНА ПАРЦОВА
ДИРЕКТОР 68. СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”