Проект по Програма „Еразъм+“ на тема „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“

Спечелен проект по Програма „Еразъм+“ на тема „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“ в партньорството на  68.СУ – София, Средно общинско училище „Riste Risteski – Ricko” – Северна Македония, Incirliova Genclik Kultur Sanat ve Gelisim Dernegi – Турция и School of Palekastro – Гърция

Проектът на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ има за цел да подаде ръка за партньорство в едно успешно сътрудничество на връстници обучаващи връстници в света на екологията, социално приобщаване и изкуство в отговор на ситуацията свързана с COVID – 19.

Една от основните цели на проекта е да обедини, развие и приобщи уменията и компетентностите в образованието, чрез изкуство в общуването на специални и талантливи ученици.

Параметри на проекта:

 1. Възрастова граница на учениците : от 13 до 18 години
 2. Целева група: специални (СОП) и талантливи ученици
 3. Продължителност : От 01.03.2021 г – до 30.09.2022 г.

Дейности за сътрудничество:

 1. Реклама на дейностите по проекта
 2. Събиране на екологични материали и материали за рециклиране с цел изработване на мозайки и музикални инструменти.
 3. Усъвършенстване на дигиталните умения. Изработка на лого на проекта и видео, представящо работни моменти от реализацията на проекта с всички партньори.
 4. Създаване на цветни работилници
 5. Създаване на музикална работилница
 6. Обучителни дейности за създаване на навици за здравословен и активен начин на живот – попълване на хранителен дневник, създаване на образователни интервюта на тема „Грижа  за себе си“ и „Как да върнем пчелите“
 7. Първа транснационална среща – обмяна на опит на следните теми:
 8. „Обмяна на добри практики за приобщаване на деца и ученици със СОП, чрез средствата на изкуството – наблюдение в учебна среда“,
 9. „Моите емоции – разпознаване, преработване и ефективното им използване при различни ситуации в общуване с връстници“
 10. Втора транснационална среща – представяне на интелектуален продукт изложба на тема „ Заедно творим бъдеще – поглед напред“, озвучена с музикална композиция  с изработените инструменти.

Презентация в PDF формат

Реализирани дейности по проект „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“ по Програма „Еразъм+“
Договор №2020-1-BG01-KA227-SCH-095236 (K227-SCH-2 / 21.05.2021 г.)

1.Реклама: Изработване на логоСредно общинско училище „Riste Risteski – Ricko”

Логото избрано от всички партньори

2.Създаване на  видеа от извършените дейности по проекта

 • Обучителни дейности:
  • Попълване на хранителен дневник – създаване на навици за здравословен и активен начин на живот.
  • създаване на образователни интервюта на тема „Грижа  за себе си“ и „Как да върнем пчелите“

презентации “Methods and Practices for Learning Through Art”
презентации “MUSIC”
презентация “CARDS”
презентация How to Bring Back the Bees

 • Създаване на цветни работилници
 • Създаване на музикална работилница

Първа партньорска среща в „Палекастро“ – Гърция между партньорските държави: 68.СУ – София; Средно общинско училище „Riste Risteski – Ricko” – Северна Македония, Incirliova Genclik Kultur Sanat ve Gelisim Dernegi – Турция и School of Palekastro – Гърция

Erasmus + Partnership Meeting – 08.06.2022 – 11.06.2022

Questions for discussion – First transnational meeting – Greece

 Пътуване  – 08.06.2022 г. - от София и пристигане в Сития.
Първи ден – 09.06.2022 г. 
Посещение на фолклорния музей в Палекастро – запознаване с историята  и  разглеждане на откритите експонати и работилницата за реставрация.

Посещение на училишето в Палекастро и запознаване с реализирани от тях проекти по програма „Еразъм+“.

Проведено бе обучение на тема  – “ Обмяна на добри практики за приобщаване на деца и ученици със СОП, чрез средствата на изкуството – наблюдение в учебна среда.“

Представени бяха проекти, които са реализирани чрез средствата на изкуството. Презентацията по темата е предоставена от домакините на английски език. Разгледани бяха различни техники за въздействие чрез изкуство – изобразително изкуство и музика. Домакините демонстрираха своя опит при работа с различни материали – пластмасови капачки, дърво, хартия, камъчета, керамични плочки и практичен начин за събирането им.

Следва посещение в Национален парк с естествени палмови дървета – мистика и реалност.

На партньорската среща бяха разгледани всички дейности по изготвения график. Направен беше избор за най-добро лого. Партньорите от Северна Македония  представиха изработените лога до момента. Беше  уговорена датата на следващата ни среща, на която 68.СУ е домакин, брой участници – ръководители и ученици,  откриване на изложбата и участието на партньорите с изработени от тях експонати и музика.  Срещата ще се проведе от 26.09.2022 до 28.09.2022 г. – София.

Втори ден – 10.06.2022 г.

Пътуване в училището в Палекастро. Провеждане на обучение на тема: „Моите емоции – разпознаване, преработване и ефективното им използване при различни ситуации в общуване с връстници“.

 Особено впечатление ни направи техниката – изработване на кукли от учениците. Куклите в последствие се използват като посредници между учителите и учениците. Куклите разказват за различни герои, хора в неравностойно положение и техния свят, чувства, емоции поставени в различни житейски ситуации.

Посещение на Гео парк – магичното въздействие на природата.

Среща на партньорите за оформяне на документите по отношение на обучението и определяне на срокове за публикуване на дейностите по проекта, подготовка за бъдещата ни среща в София.

Пътуване – 11.06.2022 г. Отпътуване от Сития за София

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение и на нейното съдържание. Тази публикация отразява гледните точки на авторите и от Европейската комисия не може да се търси отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

Подготовка за втората транснационална среща

Втора транснационалан среща с домакин
68.СУ „Акад. Никола Обрешков“

От 26.09.2022 г до 28.09.2022 г. се проведе втората мобилност по програма „Еразъм +“ на тема „Ръка за ръка в света на Еко-фантазията“ с цел откриване на изложба под мотото „Заедно творим бъдеще“. На срещата присъстваха партньорите ни от Гърция и Северна Македония. Турските ни партньори имаха затруднения с осигуряване на документи за пътуването на своите участници и неуспяха да присъстват на срещата.

Екипът по проекта “Ръка за ръка в света на Еко-фантазията” подготви и представи избран списък с хотели, транспорт на гостуващите страни. Изготви програма за дейностите по дни и часове за участието на всички участници. Планира посещения на културни забележителности в столицата и организира откриването на изложбата в гр. Пловдив.

Отговори на нуждите на групата и изискванията на всички участници по всяко време от престоя им. Участниците бяха настанени в безопасна зона близо до училището с достъп до публичен транспорт. Осигурено им беше непрекъснато сътрудничество с екипа.
25.09.2022 – Посрещане и настаняване на участниците в хотела
26.09.2022 – 10.00 – 12.30 ч. – Среща за запознаване с участниците от партньорските групи в STEM центъра на 68.СУ и изработване на 3D макетен символ на срещата.
12.30 – 13.30 ч. обяд
13.30 – 17.00 – Разходка и запознаване с културното наследство на София
17.00 – 19.00 – Подготовка за изложбата
19.00 – Вечеря
27.09.2022 г. 09.00 – 11.00 Пътуване до Пловдив
11.00 – 12.00 – Запознаване с културното наследство на Пловдив
12.00 – 13.00 – Обяд
13.00 – 14.00 – Подготовка за откриване на изложбата
14.00 – 15.00 – Откриване на изложбата “Заедно творим бъдеще”
15.30 – Отпътуване от Пловдив
18.00 ч. – Вечеря
28.09.2022 г. – Отпътуване от София

Екипът по проекта “Ръка за ръка в света на Еко-фантазията” подготви и представи избран списък с хотели, транспорт на гостуващите страни. Изготви програма за дейностите по дни и часове за участието на всички участници. Планира посещения на културни забележителности в столицата и организира откриването на изложбата в гр. Пловдив.

Отговори на нуждите на групата и изискванията на всички участници по всяко време от престоя им. Участниците бяха настанени в безопасна зона близо до училището с достъп до публичен транспорт. Осигурено им беше непрекъснато сътрудничество с екипа.

Постигнати бяха планираните резултати – да се приобщят и социализират, както и да обменят опит талантливи деца и деца в нужда. Участниците в срещата повишиха своята езикова култура и се осъществи културен обмен. Развитие получи и формираната
екологична култура у участниците в посока по-активен и здравословен живот.