Свободни места по паралелки І –XІІ клас за учебната 2021/2022 година към дата 16.07.2021 г.

КЛАС/Разширена подготовка I ЧЕ/профил/II ЧЕ/Допълнителна подготовка СВОБОДНИ МЕСТА
I клас Училищен план-прием- ИСОДЗ, ПГУ и първи клас
II А ИИ/ИТ Английски език Гражданско образование “Сигурност“, Пленер 3
II Б АЕ/ИТ Английски език Гражданско образование „Сигурност“ 4
II В АЕ/ИТ Английски език Гражданско образование „Сигурност“ 4
II Г АЕ/ИТ Английски език Гражданско образование „Сигурност“ 4
III А ИИ/МАТ/ИТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда“, Пленер 3
III Б АЕ/МАТ/ИТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда“ 0
III В АЕ/МАТ/ИТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда“ 0
III Г АЕ/МАТ/ ИТ Английски език, Гражданско образование“ Околна среда 0
IV А АЕ/МАТ/ИТ Английски език Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“ 2
IV Б АЕ/МАТ/ИТ Английски език Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“ 0
IV В ИИ/МАТ/ИТ Испански език Гражданско образование “ Гражданин, република, общество“, Пленер 5
V А МАТ Английски език „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 0
V Б РЕ Английски език „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 3
V В МАТ Английски език „Интерактивен графичен дизайн“, „ Природа и дигитален свят“-иновативни предмети 4
VI А МАТ
Английски език „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет 0
VI Б РЕ Английски език „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет 5
VI В ИИ Английски език „Интерактивен графичен дизайн“- иновативен предмет 0
VІI А МАТ Английски език
0
VІI Б РЕ Английски език
9
VІIВ ИИ Английски език
2
VІІI А СХН-АЕ Държавен план-прием
VІІI Б ПРИРОДНИ НАУКИ-АЕ Държавен план-прием
IX А СХН Профил „Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“, II ЧЕ-РЕ 0
X А СХН Профил „Софтуерни и хардуерни науки-АЕ“, II ЧЕ-НЕ 0
XI А ХУМ Профил „ Хуманитарни науки-АЕ“, II ЧЕ-НЕ 6
XІI А ХУМ Профил „ Хуманитарни науки-АЕ“, II ЧЕ-НЕ 4