Родителски срещи през септември

08.09.2021г., сряда, 18.00 часа– първи клас;

13.09.2021г., понеделник, 18.00 часа– пети клас и подготвителна група

Уважаеми родители, очакваме ви!

Румяна Парцова
Директор на

68.СУ “Акад. Никола Обрешков”