Официална церемония по откриване на Център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“

На 31. март 2022г на официална церемония беше открит Център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ на Министерство на образованието и науката. Автор на проекта е арх. Магдалина Ръжева. Директорът на 68.СУ Румяна Парцова, заедно с кмета на район „Искър“ г-н Ивайло Цеков и директора на Националния STEM център – МОН доц. д-р Найден Шиваров  откриха новоизградения център като прерязаха лентата. На събитието присъстваха г-жа Наталия Михалевска – ръководител на Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“ и директор на дирекция „Образование на българите зад граница и училищна мрежа“, г-жа Петя Иванова старши експерт по природни науки от Регионално управление на образованието София-град, инж.Петър Моллов – зам.-кмет на район „Искър“, много партньори и приятели на училището.

Центърът е изграден на площ от 604кв.м и се състои от седем зони: Зона за природни науки, Лаборатория, Зона за презентации, Зона за информационни технологии, Зона за занимания по интереси, Зона за свободни дискусии и релакс, Зона за подготовка на учители. Общата стойност на проекта е 348 000,00 лв. от тях 300 000,00лв. са по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“, а останалите средства са самофинансиране, от бюджета на училището и от дарения. Бизнес партньори на изпълнението на проекта са “София Тех Парк” АД, „Телелинк Инфра Сървисис“ ЕАД и  „Трансфронтиер” АД.

Мотото на центъра е идеята на френския философ, математик и физик Рене Декарт „Мисля, следователно съм“ /„Cogito ergo sum“/, която обобщава интелектуалния и философския му процес и потвърждава, че единственият начин да открием истината е чрез разума. Изграждането на центъра е продължение на STEM ориентацията на училището и е обвързан със стратегическите цели, училищните политики и тяхното надграждане. В 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ са въведени иновативните интегративни предмети „Интерактивен графичен дизайн“ (5-7 клас) и „Природа и дигитален свят“ (5-7 клас), в гимназиалния етап се осъществява прием в паралелки със STEM профили „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Природни науки“. С Решение №584 от 20.08.2020г, 68.СУ е включено в Списъка на иновативните училища в Република България.

Иновативните училища са модел на модерното училище, в което учениците ще подобрят образователните резултати и ще повишат критичното мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. Изграждането на Центъра по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ ще продължи развитието на училището в тази насока, ще стимулира учениците да мислят творчески, да споделят и обясняват идеите си, да извършват експерименти и дискутират резултатите от тях, да заемат активна позиция при взимането на решения за собственото си развитие, да се забавляват докато учат нови неща, което е именно интегрираният подход основаващ се на проектно-базирано и проблемно-базирано обучение.

Развитието на центъра занапред е насочено към дейности с бизнес партньори за обучение в реална среда чрез стажове, съвместни обучения, заемане на работни места.

Събитието отразиха: Район “Искър”, 24 часа и Pedagozi.BG