Обучението се проведе 15-17.04.2022г. под ръководството на г-н Гари Роланд