Прием в 5. клас за учебната 2022/2023 година

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ обявява прием в 5. клас – три паралелки, до 26 ученици в паралелка. Формирането на паралелките ще се осъществи, съгласно заявените желания на родителите за избор на предмет по разширена подготовка /задължителни избираеми часове – 2,5 часа седмично/:

Математика
Втори чужд език – руски език (РЕ)Изобразително изкуство

В допълнителната подготовка /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ учениците изучават “Интерактивен графичен дизайн”, като иновативен предмет, по програми на екип учители по информационни технологии. Програмите за прогимназиалния етап са достъпни в раздел“ Проекти“ на училищния сайт.

С проекта по интерактивен графичен дизайн 68. СУ придоби статут на иновативно училище през 2020г.. Иновативният процес в 68.СУ се развива активно.

Всички ученици изучават интегративния предмет “Природа и дигитален свят” /факултативни избираеми часове -1 час седмично/ създаден от екип учители иноватори.

Изучаването на английски език като първи чужд език продължава в 5. клас , в общообразователната подготовка. Обучението по английски език се провежда по учебните системи на Кеймбридж Юнивърсити Прес и е обвързано със стратегическата цел на училището за по- добро качество на обучението по чужди езици. 68. СУ е член на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България от 2018г. и притежава сертификат за най-активно училище от новите членове.

Училището разполага с модерни компютърни кабинети, интерактивен кабинет, wi-fi мрежа, мултимедия във всички класни стаи.

68.СУ разполага с  Център по природни науки, изследвания и иновации “Рене Декарт” , който осигурява условия за 6 режима на обучение, предпоставка за формиране на култура за иновации и реализация.

Функционалното му разпределение включва:
– Зона природни науки;
– Лаборатория;
– Зона презентации;
– Зона информационни технологии;
– Зона занимания по интереси;
– Зона свободни дискусии и релакс;
– Зона подготовка за учители.

Центърът отвори врати на 31.03.2022 г. .

Очакваме Ви!

РУМЯНА ПАРЦОВА
ДИРЕКТОР 68. СУ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”