Обява за провеждане на конкурс за Извънкласни дейности 2022/2023