Тържествено откриване на учебната година

Уважаеми ученици и родители, тържественото откриване на учебната 2022/2023 година ще се проведе на 15.09.2022г. по следния ред:

– от 10:00 ч. в училищния двор ще се проведе откриването на учебната година за I клас, подготвителна група,.
V.а, V. б клас, VIII.а клас – профил “Софтуерни и хардуерни науки” и
VIII.б клас – профил “Прирони науки” Родителите ще бъдат допускани само в училищния двор.
Влизането на учениците се осъществява през вход В


– от 9:00 ч. в класните стаи ще се проведе откриването за всички ученици от II клас до IV клас.
Влизането на учениците от II клас до IV клас се осъществява през вход Б
II а клас – стая 101
II б клас – стая 102
II в клас – стая 103
III а клас – стая 205
III б клас – стая 206
III в клас – стая 107
III г клас – стая 108
IV а клас – стая 201
IV б клас – стая 202
IV в клас – стая 203
IV г клас – стая 204


– от 9:30 ч. в класните стаи ще се проведе откриването за всички ученици от VI клас XII клас .

Влизането на учениците от VI клас се осъществява през вход A

VI а клас – стая 303
VI б клас – стая 304
VI в клас – стая 305

VII а клас – стая 306
VII б клас – стая 309

IX a клас – стая 209
IX б клас – стая 308

X a клас – стая 310

XI a клас – стая 307

XII a клас – стая 312

Очакваме Ви!

Румяна Парцова
Директор на 68.СУ“Акад. Никола Обрешков“

ВХОД А: 6., 7., 9., 10., 11., 12. клас;
ВХОД Б: 2., 3. 4,.клас;
ВХОД В: ПГ, ,I клас, V клас и VIII клас