Посещение на Националния антропологичен музей- София

В началото на месец октомври, учениците от 5. и 10. клас на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ посетиха Националния антропологичен музей- София.
Праисторията безспорно е един от най- интересните периоди в историята. Писмени извори няма, но пък затова епохата е дарила човека с безброй материални извори и човешки останки. И така, науката антропология – наука за произхода на човека, успява да даде отговори на много въпроси свързани с еволюцията на човека. Антрополозите в музея представиха презентация на нашите ученици, която съдържа богата информация за първите видове „Хомо“. Музеят разполага и с много човешки останки открити в България. Учениците се запознаха подробно с правенето на отливка по череп и възстановка на човешко лице.