Признание по повод Деня на народните будители

В Деня на народните будители, с плакет и грамота за принос в българското образование кметът на район „Искър“ г-н Ивайло Цеков и общинският съветник г-жа Лорита Радева, в Дома на културата „Искър“ отличиха двама учители от 68.СУ
„Академик Никола Обрешков“ д-р Николай Шекеров и г-н Трифон Трифонов.
Годината за 68 СУ беше изпълнена с творчески изяви – от музикални представления и годишен концерт през изложби в престижна галерия и телевизионни интервюта с креативните деца. Културните изяви създават връзката с един различен свят, учат децата да изразяват себе си, да правят избора към по – доброто и
по-красивото.
68. СУ „ Академик Никола Обрешков“ тази година създаде посланието „ напред и нагоре“ с най – силната позиция, тази на културата и изкуството. Наградените двама учители имат сериозна творческа биография и със своя креативен подход към учениците начинът „напред и нагоре“ придобива иновативни измерения.

Поздравителни адреси