На открит урок в STEM центъра „Рене Декарт” на 68 СУ „Акад. Никола Обрешков”, в зона „Занимания по интереси”, дигиталните творци на г-жа Наджи Хаджиева от Va клас запознаха своите гости с червенооката дървесна жаба, която разказа за своя дом.

В урока се включиха и г-жа Иванка Станчева и г-жа Светлана Р. Янева.

Под ръководството на г-жа Янева, учениците изследваха и анализираха глобалната горска покривка чрез сателита “Landsat” на NASA u намериха отговор на въпросите:

  • Колко важна е гората?
  • Какви научни тайни крие тя?
  • Защо трябва да се грижим за нея?
  • Какво прави гората за нас хората?
  • Какво ние можем да направим за гората?
  • Как сателитите помагат да се проследят загубите на горски площи?

С помощта на г-жа Станчева и опита „Изкачваща се вода”, учениците намериха отговор на въпроса:
Подчинява ли се водата на гравитацията?

Малките изследователи от б8СУ откриха как водата се изкачва толкова високо в дърветата.

Мили малки дигитални творци, с неrьрпение очакваме следващия Ви урок, за да ни покажете новите знания, които сте придобили в необятната наука в STEM центъра „Рене Декарт” на 68 СУ — ,,Моето училище”.