STEM събитие „Редът в природата“

На  23.02.2023 г. в 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, в STEM център по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ се състоя STEM събитие на тема „Редът в природата“.

Г-жа Румяна Парцова – директор на 68.СУ „Акад. Никола Обрешков“ и г-н Владимир Колев – управител на Клет – България откриха събитието, а в качеството си на модератори бяха Стефка Петкова, Незабравка Тренева, Албена Желязкова.

Учениците от клуб „Дигитални творци – 5.клас“  с ръководител г-жа Наджи Хаджиева търсиха отговор на въпроса „В какво се изразява единството на природата?“. Под ръководството на г-жа Светлана Янева, дигиталните ни творци демонстрираха как използват STEM ресурсите на Клет.

В зона Природни науки, седмокласници и г-жа Иванка Станчева експериментираха „Яйце в бутилка“ и  „Несмесващи се води“.

В зона Информационни технологии г-жа Таня Симеонова и шестокласници създадоха дигитален продукт с фотошоп на тема „Въздействието на човека върху природата“. Брошурата се принтира и подари на всички гости на  STEM събитието.

Ученици, учители от 68.СУ и представители на издателство Клет финализираха мероприятието чрез дискусия, идеи и предложения. Всички се обединиха, че знанията и уменията в областта на STEM са от ключово значение за образователното и кариерното развитие на учениците от 68.СУ. STEM e пресечената точка в интердисциплинарен план на различните науки, инженеринг, технологии и математика.