Инициатива “Вие сте нашето бъдеще!”

Инициатива “Вие сте нашето бъдеще!” На 26.април кметът на район Искър г-н Ивайло Цеков и общинският съветник г-жа Лорета Радева, на тържествен прием в Дома на културата, Искър поздравиха зрелостниците.

Район “Искър”