Заедно постигаме успех! 68.СУ “Акад. Никола Обрешков” – домакин на партньорска среща по НП “Иновации в действие”

В периода 26. – 28. април се проведе първа партньорска среща по НП „Иновации в действие“ 2023, на която домакин е 68.СУ „Академик Никола Обрешков“, град София. Гостуващи училища бяха СУ „Цар Симеон Велики“ – град Видин – иновативно училище, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Якоруда – неиновативно училище и ОУ „Васил Левски“– село Караджово – неиновативно училище.

На 26. април 68.СУ „Академик Никола Обрешков“ посрещна гостите в Актовата зала по стар български обичай с хляб и сол. Директорът на 68.СУ г-жа Румяна Парцова приветства всички с „Добре дошли!“ и откри мобилността, след като представи целите на програмата, насочена към изграждане на мрежа от иновативни училища, а  директорите –своите училища и екипи. По време на срещата за споделяне на добри практики, гостите наблюдаваха презентации посветени на „Моето училище – 68.СУ“. Учениците от Якоруда също представиха своето училище. Г-жа Наджи Хаджиева и г-жа Десислава Костадинова разказаха за иновацията, която 68. СУ развива вече трета поредна година. Подробно запознаха гостите с иновацията „Въвеждане на нов учебен предмет „Интерактивен графичен дизайн” чрез ново учебно съдържание и програми“. Всички ученици – гости и домакини се включиха в състезателната игра „Няма време – реагирай бързо“ под ръководството на г-жа Деница Богданова. Първият опознавателен ден завърши с дискусия между партньорите, участници в мобилността и разглеждане на STEM Центъра по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“.

На 27. април в STEM Центъра по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“ в зона Информационни технологии се проведе открит урок с учениците от 6.клас по „Интерактивен графичен дизайн“. Гостите – ученици и учители участваха активно и се забавляваха, създавайки дигитален продукт със средствата на фотошоп.

В зона Занимания по интереси, клуб „Дигитални творци“ – 5.клас представи STEM урок на тема„ Здравето на човека. Човекът е това, с което се храни!“ с иновативни елементи  в методите на преподаване, средата и съдържанието. Учениците показаха умения за учене чрез проучване, систематизиране и представяне на информация, умения в общуването на роден и чужд език, работа в екип, оценка и самооценка.  

В зона Природни науки и Лаборатория, гости и домакини бяха разделени на отбори и се включиха в проект „STEM яйце“. Всички се забавлявахме!

Вторият ден от партньорската ни среща завърши с представяне на новата ни иновация, въвеждане на интегративния предмет „Природа и дигитален свят“.

На 28. aприл гостите на 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“ бяха посрещнати в зона Природни науки, където бяха разделени на три групи и участваха в опит „Знания и креативност“, на тема „Рециклиране“. Учениците се състезаваха в три категории. Показаха своите знания, умения и креативност, а художествените им продукти  останаха за спомен от гостуването при нас.
Специален гост бе архитект Магдалина Ръжева, автор на проекта на STEM Центъра.

В зоната за свободни дискусии и релакс на STEM Центъра по природни науки, изследвания и иновации „Рене Декарт“, учениците се запознаха с участниците в Ателие – Клуб „Стъклопис“, където имаха възможност да развихрят въображението си и да нарисуват свои стъклописи.

Дейностите завършиха  в зоната за презентации, където дискусията бе на тема „Редът в природата“. Ученици, учители и директори даваха идеи и предложения, които след това се дискутираха.

След провеждането на кръгла маса, директорите на училищата-партньори г-жа Румяна Парцова, г-жа Владислава Георгиева, представител на г-жа Ирена Гъркова, г-н Николай Хаджиценев и г-жа Красимира Благоева подписаха Договор за приятелство и сътрудничество.

В последния ден се проведе и награждаването на участниците в партньорската среща по НП „Иновации в действие“-грамоти за класиране от проведените дейности, сертификати и медали за участие, подарък НП“ Иновации в действие“ и стъклопис.

 Г-жа Парцова изказа своята благодарност и висока оценка за дейността на STEM екипа на 68.СУ: г-жа Иванка Станчева, учител по химия и опазване на околната среда, зам.-директор; г-жа Наджи Хаджиева, учител по ИТ и ръководител за иновации; г-жа Десислава Костадинова и г-жа Деница Богданова-учители по математика и информатика; г-жа Светлана Янева, учител по география и икономика; г-жа Офелия Русинова, учител по биология и здравно образование; г-жа Констанс Хесапчиева, учител по философия, г-жа Бояна Нолчева и г-жа Поли Николова-учители по английски език; г-жа Таня Симеонова и г-жа Татяна Димитрова-учители по ИТ, г-жа Емилия Ценкова, учител по изобразително изкуство; г-н Фисник Ходжа-учител по физика и астрономия.