Изложение на Средните училища в район “Искър” – 22.06.2023 г.

Събитието се проведе в градинката до ОКИ-Дом на културата „Искър“. На мястото бяха разположени щандове на всички средни училища на територията на района – 68. СУ „Акад. Никола Обрешков“, 69. СУ „Димитър Маринов“, 108. СУ „Никола Беловеждов“, Професионалната гимназия по транспорт. 

68. СУ “Академик Никола Обрешков“ представи своя прием в 8. клас в три паралелки:

STEM профил „Природни науки” – АЕ – Биотехнологии и изкуствен интелект.
STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ – Графичен и уеб дизайн.
STEM профил „Софтуерни и хардуерни науки” – АЕ  – Информационна сигурност.