Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Моля да се запознаете с проекта на паралелките за учебната 2023/2024г.

РУМЯНА ПАРЦОВА
ДИРЕКТОР НА 68. СУ
„АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ”